Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

school

Nederlandse Les

Voor de Prinses Marijkeschool is betrokkenheid van ouders een belangrijke zaak. Hiervoor is het noodzakelijk dat ouders en school elkaar kunnen begrijpen. Daarom kunnen ouders op de Prinses Marijkeschool Nederlandse les volgen. Deze lessen worden verzorgd door docenten van Ouder en School van St.Jeugdwerk.
Tijd en kosten

  • De lessen zijn iedere woensdag van 9.00 tot 11.30 uur.
  • Er is oppas voor kinderen die nog niet naar school gaan.
  • De lessen zijn gratis.

 

Dit leert u in de cursus:

  • U leert het Nederlands beter spreken, lezen en schrijven
  • U krijgt informatie over schoolzaken en ouderbetrokkenheid
  • U krijgt informatie over gezondheid en opvoeding

 

Aanmelden

  • Persoonlijk: op lesdagen, woensdag tussen 8.30 en 9.00 uur op de Prinses Marijkeschool
  • Per e-mail: silvy.mikoen@jeugdwerk.nl 

U bent van harte welkom!