Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Jaarkalender

29 mei 2019
Studiedag: geen lessen
29 mei 2019
Studiedag: geen lessen
30 mei 2019
Hemelvaart: geen lessen
31 mei 2019
Vrij: geen lessen
10 juni 2019
Tweede Pinksterdag: geen lessen
21 juni 2019
Schoolreizen groepen 1 t/m 7
26 juni 2019
Zomerfeest
28 juni 2019
Studiedag: geen lessen
1 juli 2019
Studiedag: geen lessen
16 juli 2019
Afscheidsavond groepen 8
18 juli 2019
Ochtend: rapportgesprekken / middag: vrij
19 juli 2019
Vrij: geen lessen
22 juli t/m 30 augustus 2019
Zomervakantie