Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Jaarkalender

2 april 2021
Goede vrijdag VRIJ
6 april 2021
Studiedag: geen lessen
8 april 2021
Informatie-avond groep 7
24 t/m 25 juni 2021
Studiedag: geen lessen
16 juli 2021
VRIJ