Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Onze school

Eigentijds onderwijs met oog voor resultaat, talent en veiligheid

Eigentijds onderwijs

Op de Prinses Marijkeschool gebruiken we moderne methoden en inzichten om het onderwijs vorm te geven. Alle leerlingen van groep 3-8 hebben een iPad in bruikleen en werken waar dat mogelijk is op hun eigen niveau. Ook in de kleuterklassen maken de leerlingen spelenderwijs kennis met de iPad. De iPads worden ook gebruikt om leerlingen goed voor te bereiden op de uitdagingen van deze tijd.

 

Resultaat

De Prinses Marijkeschool gaat voor kwaliteit. Wij halen uit elke leerling wat erin zit. Kennisoverdracht staat voorop, zodat maximale resultaten kunnen worden bereikt. Een goede samenwerking met ouders is noodzakelijk om het beste uit de leerlingen te halen.

Wij proberen daarom de ouders goed te informeren en bij het onderwijs te betrekken.

 

Talent

De Prinses Marijke is sinds 2017 een school met een Leerkansprofiel. Dat betekent dat alle leerlingen 6 uur per week extra les krijgen. Die tijd wordt gebruikt voor taal- en talentontwikkeling. De leerlingen krijgen extra lessen op het gebied van zang, dans, toneel, tekenen, techniek, ICT en sport. Iedere leerling krijgt hierdoor volop kansen om zijn/haar talent(en) te ontwikkelen. U kunt hierover meer lezen in de schoolgids.

 

Veiligheid

De Prinses Marijkeschool is een Vreedzame School. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om en we leren de leerlingen hoe ze conflicten kunnen oplossen.

We zijn een Vreedzame School waar verschillen tussen kinderen worden geaccepteerd en gerespecteerd.

Een kind dat lekker in zijn vel zit en zich veilig  voelt, komt tot betere prestaties!