Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Peuterleerplek

De groepen 1-2 van de Prinses Marijkeschool vormen samen met Peuterleerplek Marijke de Voorschool. 

Gedurende de hele peuterleerperiode wordt gewerkt met thema's van het programma Piramide, zodat er een doorgaande lijn is in het onderwijsaanbod vanaf 2½ jaar. Thema's zoals welkom, herfst, eten & drinken, kunst, ziek & gezond sluiten goed aan bij de belevingswereld van de peuters en kleuters.

 

Binnen het programma van de Peuterleerplek worden veel woorden spelenderwijs in de thema’s aangeboden. De woorden die bij de peuters zijn aangeboden worden verder uitgebreid in de groepen 1-2. De pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van de Prinses Marijkeschool volgen gezamenlijk diverse trainingen hiervoor.

 

Wij vinden het heel belangrijk om de ouders te betrekken bij de dingen die hun peuter of kleuter op de Peuterleerplek doet en leert. De ouders worden 1x per week uitgenodigd om tijdens de spelinloop samen met hun kind een activiteit uit te voeren in de klas.

 

De lokalen van de Peuterleerplek Marijke bevinden zich op de begane grond. Als u een kijkje wilt nemen of behoefte heeft aan informatie, bent u altijd welkom.

 

Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 06 43395262.