Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

school

Ouder Activiteitenbijdrage

De activiteitenbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar zonder deze bijdrage kan de school geen extra activiteiten en uitstapjes organiseren. De vrijwillige activiteitenbijdrage is per gezin:

- voor het eerste kind:
- voor het tweede kind:
- voor volgende kinderen:
€ 30,-

€ 15,-

gratis

 

U mag het bedrag contant betalen bij juf Inge of juf Ria van de administratie. 


U kunt het bedrag ook overmaken. Het IBAN-nummer is: NL50 INGB 00007 2340 59

t.n.v DHS Prinses Marijke o.v.v. naam en groep van uw kind(eren). 

 

Ieder jaar krijgt de M.R. een schriftelijk overzicht van de inkomsten en uitgaven van deze gelden.